Τα έργα μας

Φτιάχνοντας τη σωστή δουλειά στο σωστό χρόνο

 • Υποσταθμοί αγωγού φυσικού αερίου Νεοχώρι
 • Υποσταθμοί αγωγού φυσικού αερίου Ζίχνη
 • Υποσταθμοί αγωγού φυσικού αερίου Καλαμπάκι
 • Υποσταθμοί αγωγού φυσικού αερίου Καλόκαστρο
 • Αποκαταστάσεις αγωγού φυσικού αερίου Καστοριά
 • Αποκαταστάσεις αγωγού φυσικού αερίου Ξυλόπολη
 • Αποκαταστάσεις αγωγού φυσικού αερίου Πεντάλοφος
 • Κατασκευή προσβάσεων αγωγού φυσικού αερίου Χαλκηδόνα
 • Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια – Κασσάνδρεια
 • Κατασκευή οδικού τμήματος Βουλγαρία
 • Κατασκευή δύο εργοστασίων με υπόγειες δεξαμενές. Βουλγαρία
 • AmmorixioBoulgaria2
  Αμμορυχείο Βουλγαρία
 • Κατασκευή αναχώματος ποταμού Στρυμώνα
 • Καθαρισμός ρέματος Σέρρες
 • Ισόπεδος κόμβος Σέρρες
 • Κατασκευή θεμελίωσης κτιρίου Σέρρες
 • Κατασκευή αποθήκης Σέρρες
 • Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ Σέρρες
 • Αποχιονισμός Σέρρες
 • Καθαρισμός γέφυρας Σέρρες

  man