Χαλκιδική, Ποτίδαια-Κασσανδρεία

Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια - Κασσάνδρεια