Εκσκαφές

Οι εκσκαφές είναι εργασίες που αφορούν την αφαίρεση εδαφικού υλικού από μια επιφάνεια και εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς.

Θεμελίωση κατά την ανέγερση νέων κτιρίων, διάνοιξη φρεατίων, υπογείων χώρων κτλ.

Διαμορφώσεις Χώρων

Η εταιρεία μας μετά από χρόνια εμπειρίας προσφέρει μια αξιόπιστη τεχνικά, ποιοτικά και οικονομικά λύση καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις σας.

Ξεχερσώσεις οικοπέδων, διαμορφώσεις χώρου πάρκινγκ.

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μελετάμε και κατασκευάζουμε οποιοδήποτε έργο μας ανατεθεί είτε στο Δημόσιο Τομέα, είτε στον Ιδιωτικό με απόλυτη αξιοπιστία και γνώση του αντικειμένου δραστηριότητας μας.

Εκσκαφές – Μπαζώματα – Ξεμπαζώματα – Διαμορφώσεις Οικοπέδων

Αποξηλώσεις οικοπέδων – Καθαρισμοί Οικοπέδων – Κατεδαφίσεις – Γκρεμίσματα – Ασφαλτοστρώσεις κ.α.

  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρία μας αποτελείται από τον εξής εξοπλισμό και ανανεώνεται σχετικά με τις ανάγκες του κάθε έργου:

  • Φορτηγά τετραξονικά
  • Ερπυστριοφόροι εκσκαφείς
  • Ελαστιχοφόροι εκσκαφείς
  • Φορτωτές
  • Οδοστρωτήρες δονητικοί
  • Διαστρωτήρες (Grader)
  • Bobcat
  • JCB

Καθώς και ειδικά μηχανήματα για ειδικές κατασκευές όπως σφυριά, δονητικές πλάκες κ.α.

Σχετικά Με εμάς

H εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2009 από τους αδερφούς Φαρμακίδη Πέτρο, Παύλο και αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης που διατηρούσε ο πατέρας τους Νικόλαος Φαρμακίδης από το 1993.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πάνω στο αντικείμενο των χωματουργικών υπηρεσιών καθώς και η προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών.

Από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι σήμερα οι αδερφοί Φαρμακίδη έχουν εμπλουτίσει τον εξοπλισμό της εταιρείας με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία όλες τις εργασίες που έχουν αναλάβει, με κόστος προσιτό για τον πελάτη και άψογο αποτέλεσμα.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

· Χωματουργικές εργασίες
· Εκσκαφές
· Τεχνικά έργα
· Δημόσια έργα
· Ιδιωτικά έργα
· Κατεδαφίσεις
· Οικοδομικές εργασίες
· Διαμορφώσεις χώρων
· Καθαρισμοί οικοπέδων
· Εκβραχισμοί
· Αποχετεύσεις
. Υδρεύσεις
· Διανοίξεις αγροτικών δρόμων κ.α